Colmena j.d.o.o.
I.Gundulića 26A, 21000 Split
Sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno: Trgovački sud u Splitu, MBS 060337081 OIB:59014792069

Pošaljite nam poruku

Sukladno Uredbi (EU)2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.042016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka Nalogodavac potvrđuje da je svojom dobrom voljom odobrio korištenje svojih osobnih podataka, sve u svrhu sudjelovanja u procesu kupoprodaje nekretnine. Također potvrđujem da sam obavješetn/a da posrednik posluje sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka 2016/679(GDPR) koja propisuje da dati osobni podaci neće biti prosljeđeni trećim osobama bez moje daljnje privole i da će biti čuvani na siguran način sukladno zahtjevima Uredbe, sve dok za tim postoji potreba ili ne postavim zahtjev za
povlačenje suglasnosti, brisanjem, ograničenjem ili ispravkom podataka.